Bohdan SLÁMA (1967)

FR

Cet éminent réalisateur tchèque a étudié à la Faculté de génie civil, avant d’être assistant de réalisateur dans le film « L’Héritage » de Věra Chytilová, l’une des réalisatrices de ce que l’on a nommé la Nouvelle vague tchèque. Par la suite, Sláma a étudié la réalisation à la FAMU.

Pour son premier film « Divoké včely (Abeilles sauvages) » il a reçu plusieurs prix, entre autres celui WPRO Tiger Awards à IFF de Rotterdam, le Prix du Meilleur premier film à Pilsen ainsi qu’à Sain Francisco et le Prix de l’association des ciné-clubs tchèques.

C’est avec son film suivant, « Štěstí (Something like Happiness) » qu’il a remporté le plus grand succès. Il a gagné sept Lions tchèques (entre autres du meilleur film, de la réalisation et du scénario), avec ce même film il a remporté des prix au festival de San Sebastian, Athènes, Montréal…etc.

Il a continué par la réalisation du film « Venkovský učitel (Country teacher) » et « Čtyři slunce (Les quatre soleils) ». Ce dernier a eu sa première mondiale au prestigieux Festival de Sundance.

Par la suite, il a réalisé quelques épisodes des séries télévisées appréciées des spectateurs, comme par exemple « Tonda Blaník », « Nevinné lži (Mensonges innocents) » et « Život a doba soudce A. K (La vie et le temps du juge A.K.) ».

Actuellement, Sláma dirige le département de réalisation à la FAMU. Il vit avec son épouse dans une ferme en Bohême du Sud où ils élèvent leurs quatre enfants.

CS

Přední český režisér nejprve vystudoval Stavební fakultu ČVUT a teprve poté, co pracoval jako asistent režie na filmu Dědictví aneb kurvahošigutntag Věry Chytilové, režisérky někdejší „nové vlny“, absolvoval režii na FAMU.

Jeho filmový debut Divoké včely získal mnohá ocenění, mj. hlavní cenu WPRO Tiger Awards na MFF v Rotterdamu, cenu za nejlepší debut na FF v Plzni i na MFF v San Francisku a Cenu asociace českých filmových klubů.

Ještě větší ohlas zaznamenal následující snímek Štěstí, který vyhrál sedm Českých lvů (mj. za nejlepší film, režii a scénář, dále na MF v San Sebastianu, Athénách, Montrealu a dalších.

Následovaly filmy Venkovský učitel a Čtyři slunce, který měl světovou premiéru na prestižním FF Sundance.

Dále Sláma režíroval několik dílů v diváky i kritiky oceňovaných televizních seriálech Tonda Blaník, Nevinné lži a Život a doba soudce A. K..

Sláma vede Katedru režie na FAMU, žije na statku v Jižních Čechách a vychovává čtyři syny, které se ženou adoptovali. Na CIFF představí svůj nejnovější filmy z česko-slovensko-francouzské koprodukce Bába z ledu.