0b3c14c4ba33c32f-1600-1600-f-80
Distribution des films tchèques et slovaques en France

Distribution des films tchèques et slovaques en France

Distribution des films tchèques et slovaques en France

FESTIVAL '17

Du 9 au 16 Juin '17

FILMS

Ice mother

Vol au-dessus d’un nid de coucou

Amadeus

Leçon de classes

Le Loup de Vinohrady

Le Capitaine Rouge

Un film autiste normal

Nous ne sommes jamais seuls

Ferda la fourmi

Un film autiste normal

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PRESS RELEASE
TISKOVÁ ZPRÁVA

Lancé en 2009, le Czech–In présentera à Paris du 9 au 16 juin 2017, le meilleur de la récente production cinématographique tchèque et slovaque. Parmi 75 long-métrages et documentaires produits en République Tchèque, et 43 produits en Slovaquie en 2016, les films les plus remarquables seront proposés cette année au public parisien en avant-première française, dont Ice Mother de Bohdan Slama, auréolé du prix de scénario au festival de Tribeca 2017, et qui sera projeté à l’ouverture du Festival.

Le film de clôture, Leçon de classes de Jan Hřebejk, sera lui aussi présenté par son réalisateur, tout juste après sa projection au Cannes Junior. Le Loup de Vinohrady, le dernier film réalisé par Jan Němec, l’enfant terrible de la nouvelle Vague tchèque, sera montré en exclusivité, tout comme le succès slovaque Le Capitaine rouge du réalisateur Michal Kollár.

Deux films cultes de Miloš Forman – Amadeus et Vol au-dessus d’un nid de coucou – marqueront l’hommage au Maître pour son 85ème anniversaire. Le cinéma l’Entrepôt, situé dans le quartier de Montparnasse accueillera, en tout, une quinzaine de longs et courts métrages, de documentaires et le film d’animation pour enfants, Ferda la Fourmi de la première dame de l’animation tchèque, Hermína Týrlová.

La coopération traditionnelle avec la célèbre école de cinéma FAMU dévoilera les jeunes talents à suivre ; et un débat public suivi d’un cocktail sera organisé au Centre tchèque de Paris avec les représentants de La Fémis, le jeudi 8 juin, portant sur les différentes approches de la création filmique des deux écoles. Le prix du Meilleur film du Festival sera décerné par les spectateurs.

« Le Festival Czech-In poursuit sa croissance à chaque édition. Nous espérons que ce sera à nouveau le cas cette année. En deuxième temps, après le Festival, nous souhaitons transférer le maximum de films sélectionnés depuis le début de notre festival, et qui ne sont pas distribués en France, sur la plateforme VOD Universciné afin qu’ils puissent être accessible légalement par les spectateurs en France qui n’auront pas eu l’occasion de se rendre à Paris au Festival », explique Marketa Hodouskova, directrice du Festival.

Le Czech-In, dont l’objectif est la promotion de la cinématographie tchèque et slovaque en France, bénéficie du soutien financier du Fonds National Tchèque de la Cinématographie, du Ministère de la Culture de la République tchèque, du Ministère des Affaires Étrangères de la République tchèque et se tiendra, pour la quatrième fois, sous le patronage de Son Excellence, M. l’Ambassadeur de la République tchèque en France.

La quatrième édition du Festival peut être soutenue par des contributions financières dans le cadre d’une campagne de crowdfunding sur Kisskissbanbank.

Launched in 2009, the Czech-In Film Festival, from the 9th to the 16th of June, will present Paris with the best of recent Czech and Slovak cinema. Amongst 75 feature-length films and documentaries from the Czech Republic, and 43 from Slovakia in 2016, the most remarkable have been selected for the Parisian public, thus making their French premiere.

Bohdan Slama’s Ice Mother will be projected at the opening of the festival, after winning Best Screenplay in the International Narrative Competition at Tribeca 2017.

The closing film, The Teacher, will be screened at Cannes Junior and will be presented at Czech-In by the director himself, Jan Hřebejk. In memory of the Czech New Wave’s very own maverick Jan Němec, his last film, The Wolf from Royal Vineyard Street, will be screened exclusively, as will the Slovakian success, The Red Captain, by Michal Kollár.

The cinema l’Entrepôt will welcome around fifteen short and full-length feature films, documentaries and animated films to the neighbourhood of Montparnasse, including, Ferda the Ant, by the first lady of Czech animation, Hermína Týrlová.

Furthermore, the two cult titles, Amadeus and One Flew Over the Cuckoo’s Nest, by Miloš Forman will be projected in a homage to the Master for his 85th birthday.

Continuing our traditional collaboration with FAMU, Czech-In Film Festival will unveil the infamous film school’s fresh young talent who, alongside representatives of La Fémis, are invited to a public debate and cocktail evening. Co-organised and hosted by the Czech Center Paris, the two schools will discuss their different approaches to cinematic creation on the evening of the 8th June. The prize for Best Film at the festival will be decided by its spectators.

„Czech-In Film Festival is growing with each edition and we hope this will be the case once again this year. After the festival, we are hoping to transfer as many of our films past and present onto the VoD platform Universciné. In doing so, we will make many films that are not yet distributed in France, legally available to those who did not have the chance to see them at at the festival in Paris“, explains the Festival’s director, Markéta Hodoušková.

Czech-In Film Festival, whose objective is the promotion of Czech and Slovak cinema in France, benefits from the financial support of the National Fund of Czech Cinematography, of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, and, for the fourth time, the patronage of his excellency, the Ambassador of the Czech Republic in France.

The fourth edition of the Czech-In Film Festival can be supported with financial contributions through our crowdfunding campaign at Kisskissbanbank.

Filmový festival Czech-In představí od 9. do 16. 6. 2017 ve francouzské metropoli už počtvrté od roku 2009 výběr toho nejlepšího z nejnovější české a slovenské filmové produkce.

Ze 75 českých a 43 slovenských celovečerních a dokumentárních filmů, vyprodukovaných v uplynulém roce, uvidí pařížské publikum celkem patnáct titulů, z nichž sedm ve francouzské premiéře, včetně zahajovacího filmu Bába z ledu oceněného za nejlepší scénář na Festivalu Tribeca 2017.

Snímek Učitelka Jana Hřebejka, uváděný letos v selekci Cannes Ecrans Junior, bude filmovou přehlídku uzavírat za přítomnosti režiséra. Czech-in exkluzivně uvede mj. i poslední film režiséra Jana Němce, enfant terrible české nové vlny, Vlk z Královských Vinohrad a úspěšný slovenský koprodukční snímek Rudý kapitán Michala Kollára.

Jako pocta k 85. výročí narození oscarového režiséra Miloše Formana jsou na program zařazeny filmy Amadeus a Přelet nad kukaččím hnízdem. Celkem bude v kině l’Entrepôt, které stojí nedaleko Montparnassu na jihu Paříže, ke zhlédnutí na patnáct dlouho- a krátkometrážních snímků a dokumentů a také film pro děti od první dámy české animace Hermíny Týrlové Ferda Mravenec.

K festivalu patří už tradiční spolupráce se studenty z proslulé pražské filmové školy FAMU, kteří i letos představí své filmy. V předvečer zahájení festivalu se setkají v Českém centru Paříž se zástupci francouzské filmové školy La Fémis na debatě o paralelách a rozdílech v přístupu k tvorbě a výuce na obou školách. O nejlepším snímku festivalu rozhodnou svými hlasy diváci.

„Návštěvnost festivalu se ročník od ročníku zvyšuje. Doufáme, že tak tomu bude i letos, a že se nám podaří dostat ještě lépe Czech-In do povědomí francouzského publika. Další etapou po festivalu je přenesení maximálního počtu filmů, které festival od svého založení uvedl, a které nejsou ve Francii v kinodistribuci, na VOD platformu tak, aby se na ně mohli podívat i diváci po celé Francii.“ říká Markéta Hodoušková, ředitelka Czech-in festivalu.

Festival Czech-In, který si klade za cíl propagovat českou a slovenskou kinematografii ve Francii, letos finančně podpořil Státní fond kinematografie, Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Záštitu nad ním už počtvrté převzal velvyslanec České republiky ve Francii.

Na čtvrtý ročník Czech-in festivalu lze finančně přispět v rámci crowdfoundingové kampaně na Kisskissbanbank.