0b3c14c4ba33c32f-1600-1600-f-80
Distribution des films tchèques et slovaques en France

Distribution des films tchèques et slovaques en France

Distribution des films tchèques et slovaques en France

THE 10TH CZECH AND SLOVAK FILM FESTIVAL IN PARIS

The 10th Czech and Slovak Film Festival in Paris CZECH-IN will take place from 17 to 21 October 2024 in Paris. Any Czech or Slovak film, or any film co-produced by these countries, as well as any film dealing with a subject concerning these countries, may apply. Feature films, shorts and documentaries from any year of production are accepted. Expressions of interest can be sent to the following address: czech.in.festival[at]gmail.com . If you have any technical or organisational questions about the festival, please contact us at the same address.

10. ročník festivalu českých a slovenských filmů v Paříži CZECH-IN se uskuteční od 17. do 21. října 2024 v Paříži. Přihlásit se může jakýkoli český nebo slovenský film, případně film v koprodukci těchto zemí, a také film s tematikou týkající se těchto zemí. Přijímány jsou celovečerní, krátkometrážní i dokumentární filmy z jakéhokoli roku výroby. Přihlášky je možné zasílat na adresu: czech.in.festival[at]gmail.com . Máte-li jakékoli technické nebo organizační dotazy týkající se festivalu, kontaktujte nás prosím na stejné adrese.

Le 10ème Festival du cinéma tchèque et slovaque à Paris CZECH-IN aura lieu du 17 au 21 octobre 2024 à Paris. Tout film tchèque ou slovaque, ou coproduit par ces pays, ainsi que tout film traitant d’un sujet concernant ces pays, peut postuler. Les longs-métrages, les courts-métrages et les documentaires de toutes années de production sont acceptés. Vous pouvez transmettre vos déclarations d’adresse suivante : czech.in.festival[at]gmail.com . Pour toute question technique ou relative au festival et à son organisation, veuillez nous contacter à la même adresse.