Jan NĚMEC (1936-2016)

FR

Jan Němec, tout comme Miloš Forman, a étudié à la FAMU et a appartenu à la Nouvelle vague du cinéma tchécoslovaque. Jan Němec, avec son film « La fête et des invités », a été qualifié, par le journal britannique Film and Filming, de Meilleur réalisateur de l’année 1966. Cependant, cette satire de l’époque a déplu aux dirigeants communistes qui lui ont interdit de tourner d’autres films. Il a pu continuer à travailler pour la télévision et a été le premier, en Tchécoslovaquie, à avoir tourné des clips musicaux. Après le printemps de Prague (1968), on lui a interdit aussi cette activité. En 1974, lors de la normalisation, il a été contraint d’émigrer. Il a vécu en Allemagne, en Grande Bretagne et aux États-Unis, et est revenu en République tchèque après la révolution de 1989 où il a tourné quelques films et enseigné à la FAMU. Němec a obtenu de nombreuses récompenses à l’étranger ainsi que dans son pays – notamment de la part du Président Václav Havel. En 2011 il a publié un livre de récits autobiographiques, «Ne tend pas la main au serveur», d’après lequel il a tourné son dernier film « Le loup de Vinohrady » présenté au Czech-In film festival.

CS

Spolu s Milošem Formanem, který je na Czech-in film festivalu zastoupen oscarovým filmem Amadeus, vystudovali FAMU a patřili k tzv. československé nové vlně. Za film O slavnostech a hostech označil anglický časopis Film and Filming Němce za nejlepšího režiséra roku 1969, dobová satira se však zajídala komunistickým pohlavárům, a tak mu zakázali točit. Mohl alespoň pracovat v televizi a jako vůbec první v Československu natáčel hudební klipy. Po pražském jaru však nesměl ani to. Za normalizace roku 1974 byl donucen emigrovat a pobýval v Německu, Velké Británii a USA. Do ČR se vrátil po revoluci roku 1989, natočil několik filmů a vyučoval na FAMU. Němec získal mnoho zahraničních i domácích ocenění včetně medaile Za zásluhy II. stupně od prezidenta Václava Havla, svého vzdáleného příbuzného. V roce 2011 vydal knihu autobiografických povídek Nepodávej ruku číšníkovi, podle které natočil film Vlk z Vinohrad, který bude uveden v rámci festivalu.